Головна

МЕНЮ САЙТУ

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.01.2019р. №93 представлено перелік публікацій за науковими дослідженнями та розробками, які виконував ЦНТУ, за рахунок коштів державного бюджету у 2018 році


У відповідності до наказу МОН від 13.12.2017 №1609 та наказу ЦНТУ від 15.12.2017 № 51-04 представлено тексти наукових статтей, тез та доповідей на наукових конференціях та описів отриманих патентів за держбюджетними темами ЦНТУ.


З метою належної реалізації норм Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», що стосуються дотримання основних принципів академічної доброчесності та системного підходу до розвитку методів та засобів виявлення плагіату в освітньому просторі, Міністерством освіти і науки України розроблено Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо).
Про державну атестацію ЗВО в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності

Кабінет Міністрів України 22 серпня 2018 року затвердив постанову №652 "Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності". Затвердженим Порядком визначено процедуру проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності з метою визначення ефективності такої діяльності за окремими її напрямами за галузями знань та визначення з урахуванням результатів державної атестації інструментів заохочення закладів вищої освіти, які пройшли державну атестацію  В середині лютого 2018 року між Центральноукраїнським національним технічним університетом (Кропивницький) та Грузинським технічним університетом (Тбілісі) було підписано Меморандум про співробітництво.

 


http://www.kntu.kr.ua/?view=article&id=248Система

«Бібліометрика української науки»

bibliometrics@nbuv.gov.ua

Проект Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського –  національна складова проекту Ranking of Scientists (Cybermetrics Lab).

Міжнародний реєстр

Open Researcher and Contributor ID (ORCID)  

Про проект детальніше

© 2019 KNTU
^ Вгору