Головна

МЕНЮ САЙТУ

При підготовці матеріалів до конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів показник якості  наукової роботи університету визначався з урахуванням  кількості штатних науково-педагогічних та наукових працівників університету, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації були включені до наукометричної бази SCOPUS або Web of Science Core Collection

Станом на 01.07.2017 року таких викладачів було 15. Зі списком цих викладачів та їх наявними публікаціями детальніше можна ознайомитись на сайті « Наукова діяльність/Наукові публікації/Статті та тези у виданнях, які входять до наукометричних баз».

 
Чому саме Scopus?

Наукометрична база даних Scopus
Система

«Бібліометрика української науки»

bibliometrics@nbuv.gov.ua

Проект Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського –  національна складова проекту Ranking of Scientists (Cybermetrics Lab).

Міжнародний реєстр

Open Researcher and Contributor ID (ORCID)  

Про проект детальніше

© 2017 KNTU
^ Вгору